შეადარე

რამდენს ხარჯავ საყოფაცხოვრებო ქიმიაში და რამდენს დახარჯავ აქუამას გამოყენების შემთხვევაში

საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და სადეზინფექციო ხსნარის ხარჯი 1 წლის ჭრილში

დაახლობით

აქუამას მეშვეობით, მარილისა და ელექტროენერგიის გამოყენებით დამზადებული საწმენდი და სადეზინფექციო ხსნარის ხარჯი 1 წლის ჭრილში

დაახლოებით

დამატებით, აქუამას გამოყენების შემთხვევაში, სხვა უპირატესობებითაც ისარგებლებ. შეძლებ ხილ-ბოსტნეულის, ბავშვისა და ცხოველის ნივთების, მანქანის წმენდასა და დეზინფექციას. ჩაანაცვლებ წმენდისა და დეზინფექციისთვის საჭირო ტოქსიკური საშუალებების მინიმუმ 80%-ს. იცხოვრებ უსაფრთხო, ჯანსაღ გარემოში და იზრუნებ ეკოლოგიაზე.